Tags Archief: Moslim

Welkom bij de vernieuwde website van Djame masdjied Taibah. Naast het renoveren van de moskee hebben wij ook de website van masdjied Taibah een vormgeving van deze tijd gegeven. Het hoofddoel van deze nieuwe structuur is de gebruiksvriendelijkheid en toeg  More...

Wa’ lamu anna fikum rasulullah (…en weet dat de boodschapper van Allah zich te midden van jullie bevindt….) al-Hujurat: 7 Deze vers is vanzelfsprekend in eerste instantie bedoeld voor de sahabah, de metgezellen van de Profeet (sallallaahoe a  More...

Assalamoe alaikoem wa rahmatoellahi wa barakatoehoe Beste Moeslim broeders & zusters, World Islamic Mission Youth Circle is begonnen met het aanleggen van een archief van de geestelijke leider en wereldmissionaris Hazrat Maulana Shah Ahmad Noorani Si  More...

6 augustus 2013

Op woensdag 7 Augustus 2013 zal de “Raad van Oelema Nederland” in Moskee Taibah bijeenkomen, om vast te stellen of Eid op donderdag 08 of vrijdag 09 augustus 2013 is. Moge Allah Soebhane wa Ta’ala ons Vasten (ROZA) en Gebeden accepteren   More...

Op Maandag 8 Juli 2013 (29 ste shabaan 1434) zal de “Raad van Oelema Nederland” in DJAME MASDJIED TAIBAH bijeenkomen, om vast te stellen of de Eerste Vastendag op Dinsdag 9 of Woensdag 10 Juli 2013 is. Moge Allah Soebhane wa Ta’ala ons V  More...