Djoema Takriers

Een droom wordt werkelijkheid.

Zijne Eminentie Qaide Ahle Sunnat Hazrat Maulana SHAH AHMAD NOORANI SIDDIQUI Rahmatullahi Alaih heeft ongeveer 10 jaren geleden op een vergadering de wens geuit om Djoema Urdu Tekrier van Ulema-i-Kiraam in het Nederlands beknopt uit te leggen en op een blad te noteren en uit te delen.

Wij zullen Insha Allah nu deze realiseren m.i.v. Moharram 1434 Hidjri.

01 Januari 2016

Heilige Profeet Moehammad heeft de mens gered van vernietigingen, dus weest dankbaar aan Allah .


22 Januari 2016

Koning der Soefies Ghawse Azam Sjaikh ABDOELQADIER DJILANI


29 Januari 2016

Beminning van heilige Profeet Moehammad en de Vrienden van Allah is Iman bescherming.


12 Februari 2016

Namaaz (Salaat) is de redding van de mens en bescherming tegen kwade daden en zedeloosheid.


19 Februari 2016

Het niet regelmatig onderhouden van de dagelijkse Namaaz is een daad van ongelovigen.


26 Februari 2016

Beminning van heilige Profeet Moehammad en de Vrienden van Allah is Iman bescherming.


04 Maart 2016

Korte uitleg van Soerah Hoedjoeraat ( soerah 49 ) van de Heilige Qoeran.


11 Maart 2016

Korte uitleg van Soerah Hoedjoerat-woning-kamers van de Heilige Profeet Mohammad


18 Maart 2016

Hazrat ABOE BAKR SIDDIQE , de beste Metgezel onder de Sahaba-e-Kiram


25 Maart 2016

Hazrat ABOE BAKR SIDDIQE , de perfecte Metgezel onder de Sahaba-e-Kiram


01 April 2016

Hazrat ABOE BAKR SIDDIQE , de perfecte Metgezel onder de Sahaba-e-Kiram


08 April 2016

BEMINNING van Hazrat ABOE BAKR SIDDIQE is BESCHERMING van onze IMAAN.


22 April 2016

MI’E RAADJ-DJOENNABIE, DE HEMELREIS VAN HEILIGE PROFEET MOEHAMMAD


06 Mei 2016

MI’E RAADJ-OEN-NABIE, DE HEMELREIS VAN DE HEILIGE PROFEET MOEHAMMAD


13 Mei 2016

De voortreffelijkheden van de maand Sjabaan en de zegenrijke “Shabe Bara’at”.


20 Mei 2016

De voortreffelijkheden van de maand Sjabaan en de zegenrijke nacht “Shabe Bara’at”.


27 Mei 2016

Doe’a-smeekgebed verrichten is een onderdeel van ons geloof en is zeer zegenrijk.


03 Juni 2016

De zegenrijke maand Ramadaan, aanbidding van Allah en het vasten. 1


10 Juni 2016

De zegenrijke maand RAMADAAN, aanbidding van Allah , in het bijzonder SAUM-het VASTEN. 2


24 Juni 2016

De vastenmaand RAMADAAN, JAUWM-OEL -FOERQAAN en de Slag bij BADR 4


01 Juli 2016

Zegeningen van LAILATOEL QADR in de 27-ste nacht van de vastenmaand RAMADAAN.


08 Juli 2016

Heilige Profeet Moehammad is als “Rahmatul-Aalamiem”-Genade voor alle werelden gekomen.


15 Juli 2016

Heilige Profeet Moehammad is als “Rahmatul-Aalamiem”-Genade voor alle werelden gekomen.


22 Juli 2016

Heilige Profeet Moehammad heeft de mens gered van vernietigingen, dus weest dankbaar aan Allah .


29 Juli 2016

Heilige Profeet Moehammad heeft de opdracht, die hij van Allah kreeg, perfect uitgevoerd en ons gered.


05 Augustus 2016

Heilige Profeet Moehammad heeft de opdracht van Allah perfect uitgevoerd en ons gered.


12 Augustus 2016

Heilige Profeet Moehammad heeft de opdracht van Allah perfect uitgevoerd en ons gered.


19 Augustus 2016

De liefde, respect, eerbetoon voor en de verheven positie van de heilige Profeet Moehammad .


25 Augustus 2016

“De Zegeningen van het Bezoek aan Heilige Profeet MOHAMMAD na de Hadj”.


02 September 2016

De zegenrijke de vijfde pilaar van de Islam, de Hadj kent geen andere beloning dan het Paradijs.


09 September 2016

Allah heeft de moemiens begunstigd met een perfect gedrag en een verheven karakter.


16 September 2016

Allah vraagt de moemiens om kennis en wijsheid te verwerven, want deze leiden naar het Paradijs.


23 September 2016

Allah vraagt de moemiens om de Zijn Geloof te helpen, Allah zal dan hun helpen en hun versterken.


30 September 2016

Alle Metgezellen van de heilige Profeet Moehammad zijn bewoners van het Paradijs.


07 Oktober 2016

Het geloof Islam is van generaties op generaties door veel Qoerbanie-Offers tot ons gekomen.


14 Oktober 2016

Imam Hoesein heeft het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama’at voor altijd gered.


28 Oktober 2016

De heilige Profeet Moehammad is de allerbeste leider van alle werelden.


04 November 2016

Iedere moesliem is verplicht om de eer en verhevenheid van zijn geloof Islam te beschermen.


11 November 2016

Geef op Allah’s weg uit van wat Hij jou geschonken heeft en wordt rijker en gelukzaliger.


18 November 2016

Het verwerven van kennis en wijsheid is een verplichting die rust op elke moesliem; dus verzaak deze niet.


25 November 2016

Kennis is “Noer”-Licht. Het verwerven van kennis en Wijsheid is een verplichting die rust op elke moesliem.02 Januari 2015

Geboorte-viering van Heilige Profeet Moehammade is gerechtvaardigd en zegenrijk.


09 Januari 2015

Onze beminde Profeet Moehammade is als Genade voor alle werelden gekomen.


16 Januari 2015

Geboorte-viering van Heilige Profeet Moehammade is gerechtvaardigd en zegenrijk.


23 Januari 2015

De Koning der Soefies Ghause Azam Sajjiedoena Abdoel Qadier Djielanie.


30 Januari 2015

De vrienden van Allah vrezen zeker Allah en zij zijn de waarachtigen.


06 Februari 2015

Koning der Soefies Ghawse Azam Sjaikh ABDOELQADIER DJILANI.


06 Maart 2015

Waarlijk, Goede daden wissen kleine zonden en kwade daden uit.


13 Maart 2015

Imaan is het houden vanHeilige Profeet Mohammad en zijn Sahaba-Metgezellen.


20 Maart 2015

Heilige Profeet Mohammad is de grootste Gunst, die Allah ons gegeven heeft.


27 Maart 2015

Tahaffuz Maqame Moestafa – Bescherming van de hoge eer en positie van Heilige Profeet.


03 April 2015

Allah heeft Heilige Profeet Iesa (Jezus) tot Zich opgenomen in het Paradijs.


10 April 2015

HAZRAT ABOE BAKR SIDDIQE , de beste Metgezel onder de Sahaba-e-Kiram.


17 April 2015

Namaaz (Salaat) is de redding van de mens en bescherming tegen kwade daden en zedeloosheid.


24 April 2015

Hazrat Khwadja Garib Nawaaz Moeienoeddien Hasan Chisty Rahmatoellahi Alaih.


01 Mei 2015

HET DOEL VAN DE SCHEPPING IS OM ALLAH TE AANBIDDEN.


08 Mei 2015

MI’E RAADJ-DJOENNABIE, DE HEMELREIS VAN HEILIGE PROFEET MOEHAMMAD.


15 Mei 2015

MI’E RAADJ-DJOENNABIE, DE HEMELREIS VAN HEILIGE PROFEET MOEHAMMAD 2.


22 Mei 2015

De zegeningen en voortreffelijkheden van Doeroed Sjarief en Salatoessalam.


29 Mei 2015

De genadevolle zegeningen en voortreffelijkheden van de verheven “Shabe Bara’at”.


05 Juni 2015

En wendt u allen tezamen in berouwvolle inkeer tot Allah.


12 Juni 2015

De zegenrijke maand Ramadaan, aanbidding van Allah en het vasten.


19 Juni 2015

De zegenrijke maand Ramadaan, aanbidding van Allah en het vasten 2.


26 Juni 2015

De zegenrijke maand Ramadaan, aanbidding van Allah en het vasten 3.


03 Juli 2015

De zegenrijke maand Ramadaan, het vasten, Ghazwa-e-Badr, Jawmoel Forqaan 4.


10 Juli 2015

De zegenrijke maand Ramadaan, het vasten, Iettakaaf en Lailatoel Qadr 5.


17 Juli 2015

De zegenrijke maand Ramadaan, het vasten, Lailatoel Qadr en Alwiedda-Vaarwel 6.


31 Juli 2015

“Maa kaana Moehammadoen abaa ahadiem-mierrie-djaaliekoem wa laa-kier-rasoelallahie
wa gaataman-nabie-jien; wa kaanallahoe bie koellie sjai-ien ‘aliemaa”.


14 August 2015

Het leven en bezittingen van de moesliems zijn door Allah reeds afgekocht.


28 August 2015

De zegenrijke Hadj en Oemrah zijn aanbiddingen van Allah en geen vakantie.


04 September 2015

De gezegende 5-de zuil of pilaar van Islam, de Hadj kent geen andere beloning dan het Paradijs.


18 September 2015

De zegeningen van Hadj en Qoerbanie-offer in navolging van heilige Profeet Iebrahiem Alaihiessalam


02 October 2015

De Gunsten van het Bezoeken van de Mausoleum van Profeet Moehammad


09 October 2015

Eerbied en zegenenen van MASDJIED en het gedrag en gunsten van de DJAMA’A


16 October 2015

Het Gedrag van de Leider van de Momiens, Amirulmominien Oemar Faroeq


23 October 2015

Imaam Hoesein heeft zichzelf en zijn familie opgeofferd omwille van Islam


30 October 2015

De straf van Allah daalde neer op de mensen, die Imam Hoesein martelden.


06 November 2015

“Dziekroellah”-het gedenken van Allah is zeer zegenrijk en vol beloningen.


13 November 2015

Imaan, Geloofsovertuiging, Geloofsbelijdenis, Karakter en Gedragsvormen van Momiens


20 November 2015

De Momiens, die Allah vrezen, schitteren met goed gedrag in deze wereld.


27 November 2015

De verantwoordelijkheden van de gelovigen ten opzichte van hun kinderen.


04 December 2015

Geloofsovertuiging, Geloofsbelijdenis en Liefde voor heilige Profeet Moehammad is Imaan.


11 December 2015

Geboorte-viering van Heilige Profeet Moehammade is gerechtvaardigd en zegenrijk


18 December 2015

Heilige Profeet Moehammad heeft de mens gered van vernietigingen, dus weest dankbaar aan Allah .


25 December 2015

Heilige Profeet Moehammad is de Redding, de Roem en de Genade der werelden.


03 Januari 2014

Geboorte-viering van Heilige Profeet Moehammad


14 Februari 2014

Koning der Soefies Ghawse Azam Sjaikh ABDOELQADIER DJILANI


21 Februari 2014

Djoemoe’a; de zegeningen en gunsten van het VrijdagsGebed


28 Februari 2014

Djoemoe’a; de zegeningen en gunsten van het VrijdagsGebed No 2


07 Maart 2014

Shabr,geduldig volharden en zoek hulp door geduld en namaaz


14 Maart 2014

Namaaz, het onderscheid en de rode lijn tussen de gelovigen en ongelovigen.


21 Maart 2014

Heilige Profeet Moehammad is zonder twijfel in leven en van alles op de hoogte.


04 April 2014

Waarlijk,Goede daden wissen vergissingen en kwade daden uit.


11 April 2014

Geef je verdiende Goede Daden aan Allah als een Schone Lening.


18 April 2014

ABOE BAKR SIDDIQUE de Boezemvriend en Dienaar vanProfeet Moehammad.


25 April 2014

ABOE BAKR SIDDIQUE de Boezemvriend en Dienaar vanProfeet Moehammad.


02 Mei 2014

Het Resultaat van Goed Gedrag, Karakter en Geduldig Volharding van een Momien.


09 Mei 2014

Heilige maand Radjab en Hemelreis van Heilige Profeet Moehammade.


16 Mei 2014

Heilige maand Radjab en Hemelreis van Heilige Profeet Moehammade.


30 Mei 2014

Hemelreis van Heilige Profeet Moehammade en het Cadeau, de Namaaz.


06 Juni 2014

De zegeningen van de maanden Radjab, Shabaan en Shabe Bara’at.

 


20 Juni 2014

Het gedenken van Allah , innige liefde tonen aanHeilige Profeet Mohammade.


27 Juni 2014

Het gedenken van Allah en het verplichte vasten in de maand Ramadan


04 Juli 2014

De zegenrijke maand Ramadaan, aanbidding van Allah en het vasten.


11 Juli 2014

De zegenrijke maand Ramadaan, aanbidding van Allah en het vasten.


18 Juli 2014

IETTIKAAF en LAILATOEL QADR in de vastenmaand RAMADAAN


25 Juli 2014

De zegenrijke maand Ramadaan, het vasten en Djoemoe ‘a-toel-wadaa


01 Augustus 2014

Zegeningen van vrijwillige, verplichte vasten en het zuiveren van de ziel.


08 Augustus 2014

De gunsten en zegeningen van Tauwbah, Tazkiyah en Doe’a verhoor.


15 Augustus 2014.

Djoemoe’a, het zegenrijke Vrijdags-Gebed.


22 Augustus 2014.

Moenafiqoen – de afvalligen en huichelaars en wat zijn hun kenmerken.


29 Augustus 2014.

Liefde voor Allah moet sterker en hoger zijn dan alle andere liefdes.


05 September 2014.

De laatste jaren van Heilige Profeet Mohammad en zijn Heilige Mazaar.


12 September 2014.

Hadj uit innige liefde voor Allah en Zijn Beminde Profeet Mohammad.


19 September 2014.

Hadj uit innige liefde voor Allah en Zijn Beminde Profeet Mohammad.


26 September 2014.

Hadj en Qoerbani uit innige liefde voor Allah en Zijn Beminde Profeet.


03 Oktober 2014.

Hadj en Qoerbani uit innige liefde voor Allah en Zijn Beminde Profeet.


10 Oktober 2014.

Qoerbani-offer uit innige liefde voor Allah en Zijn Beminde Profeet.


17 Oktober 2014.

De vrienden van Allah vrezen zeker Allah en zij zijn de waarachtigen.


24 Oktober 2014.

Amirulmominien Hazrat Oemar Faroeq, Leider van Momiens.


31 Oktober 2014.

Het waarachtige leven van Imam Hoesein en Zijn familie.


07 November 2014.

Imam Hoesein heeft het geloof Islam tot de Qayamat gered.


14 November 2014.

De straf van Allah op mensen, die Imam Hoesein martelden.


21 November 2014.

Moesliems moeten kennis van Islam wetenschap verwerven.


28 November 2014.

Masdjied-Huis van Allah moet hoofdzakelijk gebruikt worden voor Salaat.


05 December 2014.

Voorzeker het gebed weerhoudt van zedeloosheid en kwaad.


12 December 2014.

Wasiela, het zoeken naar een tussenpersoon of middel van toenadering tot Allah.


19 December 2014.

Houden van je medemoesliems omwille van Allah en vermijdt kwaadsprekerij.


26 December 2014.

Geboorte-viering van de Heilige Profeet Moehammade, Genade en Roem der werelden.


04 januari 2013

(Qajamat”, einde der werelden en “Maidane-Mehsjer”, Dag des Oordeels. Deel 3)


25 januari 2013

(Liefde, Respect en Gehoorzaamheid aan ALLAH, de Barmhartige en zijn Heilige Profeet MOHAMMAD Vrede zij met Hem)


01 Februari 2013

(Ied Meladoennabie-Geboorte-dag van Heilige Profeet MOHAMMAD Vrede zij met Hem)


15 Februari 2013

(Heilige Profeet MOHAMMAD Vrede zij met Hem is ZEER ZEKER in leven)


22 Februari 2013

(KONING DER SOEFIES sheikh abdulkadir jilani Radijallahoe Anhoe)


01 Maart 2013

(Geloofsovertuiging en geloofsbelijdenis van Moesliems Ahle Sunnat wal Djama’at`)


15 Maart 2013

(Op de Weg van Allah, de Genadevolle uw rijkdommen)


22 Maart 2013

(Goed gedrag, karakter en respect van een Momien)


29 Maart 2013

(Het Paradijs of de Hel en Beloningen of Straffen in het Graf.)


05 April 2013

(Het Paradijs of de Hel en Beloningen of Straf in het Graf. Deel 3)


12 April 2013

(Beloningen in deze wereld, het Hiernamaals en het Paradijs.)


19 April 2013

(De straf in deze wereld, in het Hiernamaals en de laaiende Hel.)


26 April 2013

(Liefde en respect hebben voor Heilige Profeet MOHAMMAD Vrede zij met Hem.)


03 Mei 2013

(De FAKKEL van Hazrat ABU BAKR SIDDIQUE Radijallahoe Anhoe.)


10 Mei 2013

(Hazrat Khwadja Mo’inoeddien Chistie Gharieb Nawaaz Radijallahoe Anhoe.)


24 Mei 2013

(Meraaj-un-Nabie- Hemelvaart van Profeet Mohammad Vrede zij met Hem.)


31 Mei 2013

(Meraaj-un-Nabie- Hemelvaart van Profeet Mohammad Vrede zij met Hem Deel 2.)


07 Juni 2013

(Meraaj-un-Nabie- Hemelvaart van Profeet Mohammad Vrede zij met Hem Deel 3.)


28 Juni 2013

(De maanden van verheven zegeningen RADJAB,SJABAAN, RAMADAAN)


05 Juli 2013

(Verheven zegeningen en gunsten van de vastenmaand RAMADAAN)


02 Augustus 2013

(Zegeningen van LAILATOEL QADR in de vastenmaand RAMADAAN)


09 Augustus 2013

(Einde vastenmaand Ramadaan en Ied-oel-Fietr Suikerfeest)


23 Augustus 2013

(Redt u zelf en uw aanverwanten van het Vuur van Djahannam.)


30 Augustus 2013

(Het Licht-“Noer” van Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem)


06 September 2013

(Djoemoe’a, het zegenrijke Vrijdags-Gebed. Dit moet u niet missen!)


13 September 2013

(Hadj, de zegeningen en gunsten van de rituelen van dit bezoek.)


20 September 2013

(Hadj, de zegeningen en gunsten van de rituelen van Baitoellah)


27 September 2013

(Hadj, de zegeningen en gunsten van de rituelen van Baitoellah)


04 Oktober 2013

(Hadj, de zegeningen en gunsten van de rituelen van Baitoellah)


11 Oktober 2013

(Hadj, de zegeningen en gunsten van de rituelen van Baitoellah)


18 Oktober 2013

(De Zegeningen en Gunsten van Hadj, Ied-ul-Adha en Qoerbani)


25 Oktober 2013

(Dzoel Hiedj-dja en het Veheven leven van de vier Khalifa’s.)


01 November 2013

(Amieroelmominien Hazrat Oemar Faroeq Radijallahoe Anhoe.)


08 November 2013

(Het verheven leven van Hazrat Imam HOESSAIN)


22 November 2013

(Waarom moest Imam HOESSAIN t naar Karbala, Koefa gaan ? Deel 3)


29 November 2013

(Imam HOESSAIN ging naar Karbala om Islam voor altijd te redden)


06 December 2013

(Heilige Profeet Moehammade is de allerlaatste Boodschapper van Allah)


13 December 2013

(Geloofsovertuiging, Geloofsbelijdenis en Gedragsvormen van Momiens)


27 December 2013

(Geloofsovertuiging van Moesliems.)


16 november 2012

(Hazrat OEMAR FAROEK ALKHATTAB Radijallahoe Ta’ala Anhoe)


23 november 2012

(Het hebben van Liefde en respect voor de familieleden (”Ahle Bait”) van onze Heilige Profeet MOHAMMAD Vrede zij met Hem.)


30 november 2012

(TAUBAH, vergiffenis vragen aan Allah, de Barmhartige, Vergevingsgezinde )


07 december 2012

(Heligie profeet Ibrahiem Alaihissalaam)


14 december 2012

(Liefde, Respect, Eerbied en Gehoorzaamheid aan Allah, Profeten en Heiligen.)


21 december 2012

(Qajamat”, einde der werelden en “Maidane-Mehsjer”, Dag des Oordeels. Deel 1)


28 december 2012

(Qajamat”, einde der werelden en “Maidane-Mehsjer”, Dag des Oordeels. Deel 2)