Het Vasten

Biesmiellahier rahmaanier rahiem

Allah de almachtige, heeft het vasten verplicht zoals Hij het ook aan de eerdere verplicht had.

O gelovigen, het vasten is op jullie verplicht gesteld zoals het voor de degenen die voor u waren verplicht was gesteld, zodat jullie godvruchtig mogen worden.(2:182)

De Profeet Mohammad -sallallahoe alaihie wa sallam- heeft gezegd:

Degene die een dag niet vast in de maand ramadaan zonder dat hij/zij ziek is of een ander reden heeft, zal nooit hetzelfde kunnen verkrijgen als het vasten in de maand ramadaan, ook al zal hij/zij zijn/haar hele leven die ene dag qaza doen.In een overlevering heeft de profeet Mohammad S.A.W., sallallahoe alaihie wa sallam gezegd;

Wiens maag hongerig is, zijn visie zal scherp zijn, (ahjaa oeloemoeddien).

De satan stroom door onze aderen. Door te vasten maken we zijn wegen dicht. Dat is een afgang voor de satan.