Op Maandag 8 Juli 2013 (29 ste shabaan 1434) zal de “Raad van Oelema Nederland” in DJAME MASDJIED TAIBAH bijeenkomen, om vast te stellen of de Eerste Vastendag op Dinsdag 9 of Woensdag 10 Juli 2013 is.

Moge Allah Soebhane wa Ta’ala ons Vasten (ROZA) en Gebeden accepteren en de zegeningen van de Maand RAMADAAN schenken. Amien.

Namens de Raad van Oelema Nederland
En Roeyate Hilal Comite Nederland

Maulana Mufti M. Shafiqur REHMAN