Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden website

Door gebruik van deze website geef je aan in te stemmen met alle bepalingen, voorwaarden en aanduidingen zoals op deze pagina beschreven staan.

Copyright

Op de teksten van de Moskee Taibah website is de Creative Commons-licentie van toepassing, tenzij anders vermeld. Dit houdt in dat de inhoud van de pagina’s mag worden overgenomen en bewerkt voor niet-commercieel gebruik, zolang de bron van deze tekst vermeldt wordt. Foto’s en afbeeldingen mogen niet zonder toestemming worden overgenomen. Deze licentie geldt nadrukkelijk niet voor informatie die alleen beschikbaar is voor ingelogde leden.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de Moskee Taibah website, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. 
Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. 
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van sites of met de tijdelijke onmogelijkheid om de sites te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site(s) verkregen is. 
De informatie op de sites wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. 

Privacy

Moskee Taibah verzamelt behalve bezoekersstatistieken geen persoonlijke informatie over jou bij bezoek aan deze website, behalve wanneer je zulke informatie zelf aan ons verstrekt. Wanneer je persoonlijke informatie verstrekt door het invullen van een formulier of het sturen van een e-mail, dan gebruiken wij deze informatie om op jouw bericht te antwoorden en om van dienst te kunnen zijn. Wij geven, delen, verkopen of dragen geen persoonlijke informatie over aan derden, behalve als dit wettelijke verplicht is. 

Koppelingen naar andere websites

Op onze website vind je koppelingen naar andere websites die persoonlijke informatie verzamelen over je als u onze website verlaat. Deze websites vallen niet onder deze privacy statement. Andere websites hanteren mogelijk andere privacy policies.

Linken

Linken en verwijzen naar pagina’s van taibah.nl op internet is in beginsel toegestaan. De redactie van de website stelt het op prijs hiervan vooraf op de hoogte te worden gesteld. 

Contact

Voor vragen over de website (layout, functioneren en inhoud) of de mogelijkheid om te adverteren kun je contact opnemen met de redactie door een e-mail te sturen naar info@taibah.nl.